ადგილობრივი თვითმმართველობა საქართველოში 1991-2014

13 ივლ, 2015
იხილეთ სრული ვერსია

მომზადებულია პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოება დეცენტრალიზაციისათვის” ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი.

პროექტი ხორციელდება ფონდის „ღია საზოგადოება – საქართველო” მხარდაჭერით.

სარედაქციო კოლეგია: თინათინ ბოლქვაძე, კონსტანტინე კანდელაკი, დავით ლოსაბერიძე, თამარ ჩიქოვანი
გამოცემა მოამზადეს: ნათია ლოხიშვილმა ზვიად მჟავანაძემ.