ადრეული ქორწინება და მისი ზეგავლენა ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციაზე

18 ივნ, 2015
იხილეთ სრული ვერსია

ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგის მონიტორინგის შედეგები.
პოლიტიკის დოკუმენტი.
ავტორი: ანა აბაშიძე, ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის.