ადვოკატირების გზამკვლევი სამოქალაქო საზოგადოებისათვის: ევროკავშირში გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი და ადვოკატირება

18 ივლ, 2013
იხილეთ სრული ვერსია

ადვოკატირების გზამკვევი სამოქალაქო საზოგადოებისათვის: ევროკავშირში გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი და ადვოკატირება

აღნიშნული პუბლიკაცია მომზადებულია ღია საზოგადოების ფონდების ადგილობრივი მმართველობის და საჯარო სექტორის რეფორმის ინიციატივის მხარდაჭერით.

ISBN: 978-9941-0-5661-1