აღმოსავლეთ პარტნიორობა

9 სექ, 2013
იხილეთ სრული ვერსია

პუბლიკაცია მომზადდა ფონდ „ღია საზოგადოება – საქართველოს“ შიდა პროექტის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის ეროვნული პლატფორმების შესაძლებლობათა გაზრდა“ ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებული ევროკომისიის მიერ. პუბლიკაციის მიზანია დაინტერესებულ პირებს მიაწოდოს ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რას წარმოადგენს აღმოსავლეთ პარტნირობა და რა შესაძლებლობებს სთავაზობს ის პროგრამაში ჩართულ ქვეყნებს და მათ მოსახლეობას.