”აღმოსავლეთის პარტნიორობა” და საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკა

2 მაი, 2012
იხილეთ სრული ვერსია

წიგნი გამოცემულია პროექტის „ეროვნული პლატფორმის გააქტიურება “აღმოსავლეთის პარტნიორობის”
კონტექსტში საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის განვითარებისათვის” ფარგლებში.
პროექტი დაფინანსებულია ფონდ „ღია საზოგადოება – საქართველოს” მიერ (ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის
შინაარსზე).

გამოცემაზე პასუხისმგებელი: დავით ნარმანია – კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი
ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი.
ISBN: 978-99-41-0-3926-3