აღმოსავლეთის პარტნიორობის საგზაო რუკის შესრულების მონიტორინგის ანგარიში

4 ნოე, 2013
იხილეთ სრული ვერსია

აღმოსავლეთის პარტნიორობის საგზაო რუკის შესრულების მონიტორინგი. დამოუკიდებელი ანგარიში.

დოკუმენტი ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე.