აკეჰარსტის თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი

3 აგვ, 2005

პიტერ მალანჩუკი
დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება – საქართველოს” მხარდაჭერით

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.