ანგარიში ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის I და I I თავების შესრულებასთან დაკავშირებით

2 ივნ, 2016
იხილეთ სრული ვერსია

პროექტი ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი მართლმსაჯულების სისტემის გაუმჯობესებისთვის
გამოცემულია ფონდ „ღია საზოგადოება – საქართვე- ლოს” ფინანსური მხარდაჭერით. ავტორის/ავტორების მიერ საინფორმაციო მასალაში გამოთქმული მოსაზ- რება შესაძლოა არ გამოხატავდეს ფონდის პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე.