ანგარიშვალდებულება ბენეფიციარების მიმართ, მაისი 2009

18 მაი, 2009
იხილეთ სრული ვერსია

ანგარიში მომზადებულია კოალიცია „გამჭვირვალე ფინანსური დახმარება საქართველოს“ ფარგლებში.