ანგარიშვალდებულება დახმარების განხორციელებისას - კოლექტიური ცენტრების რეაბილიტაცია იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის საქართველოში

30 სექ, 2011
იხილეთ სრული ვერსია

წიგნი გამოიცა ”საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს”  მიერ ფონდის ”ღია საზოგადოება – საქართველო” ფინანსური მხარდაჭერით.