ათასწლეულის გამოწვევის პროგრამის მონიტორინგი

4 აგვ, 2006

შუალედური ანგარიში
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი
პროექტი განხორციელდა ფონდის “ღია საზოგადოება-საქართველო” მხარდაჭერით.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.