ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობა საქართველოში

16 ოქტ, 2013
იხილეთ სრული ვერსია

ანგარიში მოამზადეს კონსულტანტებმა:
ნატია რუხაძე, ფსიქოლოგი, ჯანდაცვის მკვლევარი
ივდითი ჩიქოვანი. პედიატრი, ჯანდაცვის მკვლელობა