ჩაგრულთა პედაგოგიკა

3 აგვ, 2005

პაულო ფრეიერი
წიგნი ითარგმნა და გამოიცა ფონდის “ღია საზოგადოება – საქართველო”
ქალთა პროგრამის მხარდაჭერით

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.