ცხოვრება სოციალურ საცხოვრისში. მიზეზები, საჭიროებები, გარემო

21 დეკ, 2020
იხილეთ სრული ვერსია

ღია საზოგადოების ფონდის ახალი სოციოლოგიური კვლევა  „ცხოვრება სოციალურ საცხოვრისში. მიზეზები, საჭიროებები, გარემო“ ღწერს თბილისისა და ქუთაისის სოციალურ საცხოვრისებში მაცხოვრებელი ოჯახების და ინდივიდების ყოფას, გარემოს და საცხოვრებელ პირობებს.

კვლევის მიზანია მოქმედი  მუნიციპალური საცხოვრისის სოციალური არქიტექტურისა და საცხოვრებელი პირობების, საცხოვრისების ფუნქციური დატვირთვის და მასში მცხოვრებთა თვალით დანახული ფიზიკური გარემოს შესწავლა. ამასთან, გარკვევა იმისა, თუ რომელია საცხოვრისში მაცხოვრებელი ოჯახების უსახლკარობის ზოგადი ფაქტორები.

კვლევა ასახავს ქუთაისის და თბილისის სოციალურ საცხოვრისებში მცხოვრები  151 ოჯახიდან ყოველი მესამე ოჯახის (55 ოჯახი) მდგომარეობას და შეფასებას.

კვლევის ავტორი: ქეთი სართანია. ნახეთ კვლევა სრულად.

მიგნებები