დაავადებათა მართვის სტანდარტები

2 აგვ, 2002

საქართველოს ინტერნისტთა საზოგადოება
დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება-საქართველო” მხარდაჭერით