დანაშაულის პროვოკაციის აკრძალვა

3 აგვ, 2017
იხილეთ სრული ვერსია

კვლევა განხორციელდა “ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს” მიერ დაფინანსებული პროექტის – სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში მხარეთა შეჯიბრებითობის უზრუნველყოფისათვის რეკომენდაციების შემუშავება” ფარგლებში.
ავტორი: თინათინ ცხვედიანი