დედობის და მშობლის შვებულება საქართველოში

18 დეკ, 2023
იხილეთ სრული ვერსია

(კანონმდებლობა, პრაქტიკა და რეფორმის ხედვა)

 საქართველოში დედობისა და მშობლის შვებულების ანაზღაურების არსებული პოლიტიკა და პრაქტიკა პრობლემურია. არსებულ გამოწვევებსა და შვებულების უფლების მიღმა დარჩენილ დასაქმებულთათვის მტკივნეულ საკითხებს ეხება კვლევა, რომელიც ღია საზოგადოების ფონდის მხარდაჭერით მომზადდა. შემუშავებული სარეფორმო ხედვა ასევე მოიცავს დედობისა და მშობლის შვებულების მოდელის ცვლილების აუცილებლობასა და მის შესაძლო პერსპექტივებს.

 

კვლევა მიზნად ისახავს, შეაფასოს დედობისა და მშობლის შვებულების ანაზღაურების არსებული პოლიტიკა და პრაქტიკა. აღნიშნული კვლევა ეფუძნება არა მხოლოდ საერთაშორისო სტანდარტების, ადგილობრივი კანონმდებლობისა და პრაქტიკის, არამედ საჯარო მოსამსახურე და კერძო სექტორში დასაქმებული ქალების გამოცდილებების შესწავლასაც.

 

კვლევა ასევე შეისწავლის იმ თვითდასაქმებული და არასტანდარტულად მშრომელების საკითხს, რომლებიც ბავშვის შეძენის შემთხვევაში მინიმალურ მხარდაჭერასაც ვერ იღებენ. კვლევის მიზანია, რომ შვებულების ბაზისური სტანდარტის არასტანდარტულად მშრომელ და თვითდასაქმებულ ქალებზე გავრცელების აუცილებლობა ამ ქალების გამოცდილებების მაგალითზე წარმოაჩინოს.

 

ღია საზოგადოების ფონდში გამართულ საჯარო დისკუსიაზე, ძირითადი მიგნებები კვლევის ავტორმა ლინა ღვინიანიძემ წარადგინა. დისკუსიაში, რომელსაც საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის სოციალური სამართლიანობის პროგრამის მენეჯერი ანანო ცინცაბაძე უძღვებოდა, მონაწილეობა მიიღეს ნანი ბენდელიანმა, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის ანალიტიკოსმა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების საკითხებში და თამარ ცანავამ, საჯარო სკოლის მასწავლებელთა თვითორგანიზებული ჯგუფის წევრმა.