დედობის და მშობლობის დაცვა - საქართველოს დავიწყებული ვალდებულებები

15 დეკ, 2016
იხილეთ სრული ვერსია

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ” ფარგლებში.

პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას.

ავტორი: ბაბუცა პატარაია, კავშირი „საფარის” სახელით; რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია; თარგმანი: ანა გეგეჭკორი