დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფებისთვის საქართველოში - 2016 წლის ანგარიში

1 მაი, 2017
იხილეთ სრული ვერსია

„კოალიცია თანასწორობისთვის” არაფორმალური გაერთიანებაა, რომელიც 2014 წელს ფონდ „ღია საზოგადოება – საქართველოს” ხელშეწყობით შეიქმნადა შვიდ არასამთავრობო ორგანიზაციას აერთიანებს.

კოალიციის წევრებიარიან: „ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)”,„იდენტობა”, „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი”, კავშირი „საფარი”, „საქართველოსახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია”, „ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერიჯგუფი (WISG)” და “პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის (PHR)”.

კოალიციის მიზანი ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმების მანდატის გაძლიერებადა დისკრიმინაციასთან ეფექტიანი ბრძოლის ხელშეწყობაა.