დონორთა დახმარებით განხორციელებული პროექტების ზეგავლენა გარემოზე

18 იან, 2009
იხილეთ სრული ვერსია

ანგარიში მომზადებულია კოალიცია „გამჭვირვალე ფინანსური დახმარება საქართველოს“ ფარგლებში.