დონორთა ფინანსური დახმარების ასახვა 2008 და 2009 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტში, აპრილი 2009

30 აპრ, 2009
იხილეთ სრული ვერსია

ანგარიში მომზადებულია კოალიცია „გამჭვირვალე ფინანსური დახმარება საქართველოს“ ფარგლებში.