დონორთა გამჭვირვალობის რეიტინგი, ივნისი 2009

8 ივნ, 2009
იხილეთ სრული ვერსია

ანგარიში მომზადებულია კოალიცია „გამჭვირვალე ფინანსური დახმარება საქართველოს“ ფარგლებში.