ეჭვმიტანილთა საპროცესო უფლებები საქართველოში

10 თებ, 2016
იხილეთ სრული ვერსია

წინამდებარე ნაშრომი გამოცემულია ფონდის „ღია საზოგადოება-საქართველო” და „ღია საზოგადოება მართლმსაჯულების ინიციატივის” ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერით.

ტექსტისა და კომენტარების ავტორების მიერ გამოხატული შეხედულებები, მოსაზრებები  და განცხადებები მხოლოდ მათ ეკუთვნით და არ გამოხატავს ფონდ„ღია საზოგადოება-საქართველოსა” და „ღია საზოგადოება მართლმსაჯულების ინიციატივის” მოსაზრებებს.

ავტორები: ბესარიონ ბოხაშვილი; გიორგი მშვენიერაძე; ირაკლი ყანდიაშვილი.