ეფექტური სისხლისსამართლებრივი დაცვა აღმოსავლეთ ევროპაში

21 მაი, 2013
იხილეთ სრული ვერსია

გამოცემაზე პასუხისმგებელი პირი და რედაქტორი – თამარ ქალდანი
ნაშრომის ადამტირებაზე, რედაქტირებასა და კორექტურაზე მუშაობდნენ – თემურ რეხვიაშვილი, ნიკა ჯეირანაშვილი, მარინა გვიმრაძე