ელ-გამჭვირვალობის დანერგვა საქართველოში

4 აგვ, 2006

ინსტიტუციური მზადყოფნის შეფასებითი კვლევა
2006 წლის მაისის მდგომარეობით
N5 (2)დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება_საქართველო” მხარდაჭერით.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.