ენა და კულტურა

2 აგვ, 2001

თბილისის ი.ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დასავლური აზროვნების კვლევის ინსტიტუტი
დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება-საქართველო” ფინანსური მხარდაჭერით.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.