ევროკავშირის შეთანხმება ღრმა და ყოვლისმომცევლი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ და საქართველო

9 სექ, 2014
იხილეთ სრული ვერსია

კვლევა მომზადებული ფონდ „ღია საზოგადოება – საქართველოს” შიდა პროექტის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის ეროვნული პლატფორმების შესაძლებლობათა გაზრდა” ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებული ევროკავშირის მიერ.