ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის საქართველოს სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტების შესრულება

2 მარ, 2010
იხილეთ სრული ვერსია

ჩრდილოვანი ანგარიში 2009
სამოქალაქო საზოგადოების ხედვა

მომზადებულია სამოქალაქო განვითარების პროგრამის ფარგლებში. პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე.