ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა: ევროკავშირ-საქართველოს სამოქმედო გეგმის ამოცანების შესრულება

15 მარ, 2011
იხილეთ სრული ვერსია

წინამდებარე ანგარიში მომზადებულია ფონდ “ღია საზოგადოება – საქართველოს” მიერ პარტნიორებთან თანამშრომლობით.