ევროპული დიდაქტიკა

3 აგვ, 2003

ბელა გომელაური, მამუკა თავხელიძე
დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება-საქართველო” მხარდაჭერით.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.