ფილოსოფია მოზარდთათვის

2 აგვ, 2002

მიხეილ მახარაძე
დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება – საქართველო” ფინანსური მხარდაჭერით.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.