გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კონვენციის ალტერნატიული ანგარიში

18 ივნ, 2021
იხილეთ სრული ვერსია

“კოალიციამ თანასწორობისთვის” და კიდევ რამდენიმე ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, მოამზადა ალტერნატიული ანგარიში, რომელიც გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტს გაეგზავნა.

ანგარიშში საუბარია შემდეგ საკითხებზე:
1. ქალთა მიმართ ძალადობა;
2. ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა;
3. განათლება;
4. დასაქმება;
5. ჯანმრთელობა;
6. სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფის მდგომარეობა;
7. ქორწინება და ოჯახური ურთიერთობები.

თითოეულ თავში მოცემულია შესაბამისი რეკომენდაციები.

Report of the Coalition for… by OSGF