გარდამავალი მართლმსაჯულების პერსპექტივები საქართველოში

27 თებ, 2017
იხილეთ სრული ვერსია

გამოცემა ეხმარება ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევების პირისპირ აღმოჩენილ საზოგადოებებს ანგარიშვალდებულების განვითარებაში, სიმართლის ძიებაში, რეპარაციასა და სანდო ინსტიტუტების შექმნაში.

ავტორი: ჰოვარდ ვერნი

პუბლიკაცია გამოიცა  ფონდ “ღია საზოგადოება – საქართველოს” ფინანსური მხარდაჭერით, გარდამავალი მართლმსაჯულების საერთაშორისო ცენტრის მიერ.