გლობალიზაცია - კრიტიკული ანალიზი

3 აგვ, 2005

პოლ პერსტი, გრემ ტომპსონი
დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება – საქართველო” მხარდაჭერით

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.