გზა ღია ევროპისკენ

19 ნოე, 2013
იხილეთ სრული ვერსია

ადვოკატირების სახელმძღვანელო სამოქალაქო საზოგადოებისთვის: მიგრაციისა და სავიზო პოლიტიკის სფეროებში ევროკავშირის პოლიტიკის გააზრება და მასზე ზემოქმედების მოხდენა.
პუბლიკაცია მომზადებულია ფონდ „ღია საზოგადოება – საქართველოს” სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერის პროგრამის შიდა პროექტი  „ბროშურის „Way to an Open Europe” თარგმნა და გავრცელება”  ფარგლებში.
ავტორი: პიოტრ კაჟმირკევიჩი
თბილისი, 2013