გზა კონფლიქტის გადაწყვეტისაკენ-გზა ერთმანეთის გულებისაკენ

3 აგვ, 2005

დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება-საქართველო”მხარდაჭერით

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.