გზამკვლელვი ქ. თბილისის ბიუჯეტი და საბიუჯეტო პროცესები

4 აგვ, 2006

საზოგადოებრივი განვითარების ინსტიტუტი.

პუბლიკაცია დაიბეჭდა ფონდის”ღია საზოგადოება-საქართველო” მხარდაჭერით.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.