ინსტიტუციური ცვლილებების სოციოლოგია

2 აგვ, 2002

გიგი თევზაძე
დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება -საქართველო” ფინანსური მხარდაჭერით.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.