ირიბი ჩვენება, როგორც მტკიცებულება სისხლის სამართლის პროცესში - საერთო სასამართლოების პრაქტიკის კვლევა

1 მარ, 2016
იხილეთ სრული ვერსია

ავტორი: ირინე ურუშაძე