საქართველოს დროა (It's Georgia's Time)

24 ოქტ, 2014
იხილეთ სრული ვერსია

ავტორები: ივანე ჩხიკვაძე, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო;
კრისტოფ მროზეკი, სტეფან ბატორის ფონდი.

პუბლიკაცია მომზადებულია ინგლისურ ენაზე.