ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მდგომარეობა საქართველოში

4 აგვ, 2006

ფონდი “ღია საზოგადოება-საქართველო”
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პროგრამა
ანგარიში N3.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.