კანონის უზენაესობა სამართლიანობისათვის

3 აგვ, 2005

წლიური ანგარიში
დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება-საქართველო” მხარდაჭერით.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.