კულტურული მემკვიდრეობა საქართველოს კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტში და რეალური პოლიტიკა კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში

15 დეკ, 2016
იხილეთ სრული ვერსია

პუბლიკაცია მომზადებულულია სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრის პროექტის  “ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგისა და სამოქმედო გეგმის ხუთი სფეროს სამოქალაქო მონიტორინგი”  ფარგლებში.

წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2015 წლის ოქტომბრიდან 2016 წლის ოქტომბრამდე.

ავტორი: მარინე მიზანდარი, “აღმოსავლეთ პარტნიორობისხელოვნებისა და კულტურისსაბჭო”; რედაქტორი: ნესტან ჩხიკვაძე