მართვის ზოგიერთი თავისებურებანი

3 აგვ, 2003

საქათველოს მთის მოყვარულთა კავშირი.

დაიბეჭდა ფონდის”ღია საზოგადოება-საქართველო” მხარდაჭერით.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.