მცხეთის რაიონის საკრებულოს სხდომის ოქმების, გადაწყვეტილებების ცნობარი

2 აგვ, 2001

სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი
დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება-საქართველო” მხარდაჭერით.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.