მცხეთის რაიონის საკრებულოს ცნობარი

3 აგვ, 2003

თამარ ბასარაძე, ლელა ხომერიკი, კონსტანტინე კანდელაკი. 

დაიბეჭდა ფონდის”ღია საზოგადოება-საქართველო” მხარდაჭერით.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.