მომპოვებითი მრეწველობა და ენერგოგადაზიდვები საქართველოში შემოსავლების გამჭვირვალობის დონის ანალიზი

4 აგვ, 2006

დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება-საქართველო” ფინანსური მხარდაჭერით.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ინგლისურ ენაზე.