მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმმართველობაში

2 მარ, 2010
იხილეთ სრული ვერსია

 

პუბლიკაცია დაიბეჭდა ფონდის”ღია საზოგადოება-საქართველო” მხარდაჭერით ინგლისურ და ქართულ ენებზე.