მოწმის დაკითხვის წესის რეფორმა საქართველოში

7 აგვ, 2015
იხილეთ სრული ვერსია

რედაქტორები:
გიორგი ბურჯანაძე
გიორგი ჩიტიძე
ნიკა ჯეირანაშვილი