მრავალეთნიკური საქართველო გასულ საუკუნეში

3 აგვ, 2004

მარინა თაბუკაშვილი

ქალთა მეხსიერება
გამოიცა ფონდის “ღია საზოგადოება – საქართველო” ხელშეწყობით.

Полиэтническая грузия: XX век память женщин

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.